בית הכנסת הגדול של בטומי

הוא נבנה על ידי סמיון וולקוביץ' בשנת 1904

ב-1898 הצאר הרוסי, ניקולאי השני, הסכים לבנות את בית כנסת, וזה נחנך ב-1904. לאחר עשרות שנים חדל המקום לשמש כבית כנסת ושימש לפעילויות ספורט מקומיות.

בשנת 1993, לאחר נפילת הקומוניזם, שבו היהודים שנותרו בעיר אל בית הכנסת והחזירו אותו אל שימושו המקורי.

בית הכנסת שופץ באופן נרחב, ומעטר אותו מגן דוד מרשים בממדיו בחלון החזית.